Diệt mối - Chống mối

  • Dịch vụ diệt mối tận gốc cho hộ gia đình

    Dịch vụ diệt mối tận gốc cho hộ gia đình

    Dịch vụ diệt mối tận gốc cho hộ gia đình Dịch vụ diệt mối tận gốc có nghĩa là diệt cả hệ thống mối có trong tổ, mối chúa,mối lính, mối thợ. Diệt mối tận gốc là có ý nghĩa như vậy. Vấn đề là  tổ mối chúng làm tổ dưới lền đất trong nhà ở, kho tàng, những nơi rất phức tạp. Nhưng để tìm thấy chúng có thể phát hiện tổ của nó một cách rất  đơn giản. Đường đi của chúng có ở tất cả mọi nơi, chúng được

  • Phòng chống mối cho công trình xây dựng

    Phòng chống mối cho công trình xây dựng

    Phòng chống mối cho công trình xây dựng Phòng chống mối luôn là vấn đề quan trọng cần thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng và là biện pháp ngăn ngừa mối hiệu quả nhất cho các công trình xây dựng mới và bắt đầu đưa vào sử dụng. Công ty chúng tôi nhận tư vấn, thiết kế & thi công xử lý chống mối cho công trình xây dựng công cộng và dân dụng tại các tỉnh thành trên toàn khu vực miền Bắc,